Skip to main content
17 Feb 2017

Östersjöprojektets vinnare: Wapulec renar avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen

I år finansierar Östersjöprojektet 9 projekt, som tillsammans får dela på 200 000 euro för Östersjöns bästa. Bland de finansierade projekten finns bland annat foderproduktion baserad på insekter, minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna samt rengöring av fartygsbottnar med minimal miljöbelastning. - Tack vare den breda variationen i ansökningarna som vi fått in har vi möjlighet att finansiera flera olika typer av projekt. Det är mycket glädjande och synnerligen nyttigt för Östersjön, säger Mikael Mörn, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Åland. Mängden ansökningar var rekordstor. Av totalt 140 ansökningar valde juryn ut 14 projekt som gick vidare till den publika omröstningen. En viktig del i Östersjöprojektet är att engagera allmänheten. I år röstade närmare 5 000 personer, en ökning med 76 % jämfört med ifjol. - Vi är positivt överraskade om hur bra omröstningen aktiverade allmänheten. Det är också intressant att se att juryn och allmänheten lyft fram samma miljöprojekt till de vinnande bidragen, säger Mikael Mörn Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut ca 1 500 000 euro till olika miljöprojekt. De senaste två åren har banken ytterligare utvecklat arbetet att stödja insatser för Östersjön med både kapital och kunskap genom lanseringen av Östersjöprojektet. Följande projekt får i år dela på totalt 200 000 euro: Vinnarna av den publika röstningen samt storlek på finansiering: Placering 1. Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten 80 000 € Projektet är även Juryns favorit, vilka det fanns två av i år Placering 2. Östersjöprojektdagarna i April 2017 1 000 € Placering 3. Förbud mot utsläpp av toalettavfall - anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården 14 000 € Juryns favorit (den andra av två) Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna 40 000 € Övriga finansierade projekt samt storlek på finansiering: Reningsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning, 33 000 € Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak. 10 000 € Klimatsmart produktion av proteinfoder 15 000 € Vi vill rädda östersjön 1 000 € Expedition Skärgårdshavet 6 000 € JURY Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget), Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE), Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet. Tilläggsinformation: Mera information om de vinnande projekten finns på sidan www.balticseaproject.org/projekt Ålandsbanken Abp: Mikael Mörn, direktör för affärsområdet Åland, tfn +358 40 769 2894. Östersjöprojektet Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 500 000 euro donerats tillbåde små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Östersjökonton har varit grunden i att möjlig göra detta: årligen har banken donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. www.balticseaproject.org Ålandsbanken Abp 1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 4,7 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.