Skip to main content
20 Oct 2015

Fondfusioner mellan fonder i Luxemburg och Finland

Ålandsbanken har beslutat, som ett led i att skapa ett mer enhetligt fondutbud inom Ålandsbanken, att slå samman ett par fonder. Följande fusioner kommer därför att ske:

  • Ålandsbanken Brig 6 fusioneras med Ålandsbanken Premium 30
  • Ålandsbanken Money Market fusioneras med Ålandsbanken Kort Ränta SEK
  • Ålandsbanken Swedish Bond fusioneras med Ålandsbanken Obligation Sverige

Fusionerna kommer att äga rum den 30 november.

Du som kund behöver inte göra något, utan ditt innehav i de fonder som fusioneras kommer automatiskt att omvandlas till innehav i de nya fonderna.

Fusionen föranleder inga skattekonsekvenser för dig som kund. De kunder som inte vill delta i fusionen kan kostnadsfritt lösa in sina andelar mellan 20 oktober och 20 november.

Kunder med månadssparande i de fonder som fusioner kommer att automatiskt få sitt månadssparande flyttat till de nya fonderna.

Alla berörda kunder kommer att få ett brev med ytterligare information. En sammanfattning av informationen går även att hitta här.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din rådgivare.