Skip to main content
04 Oct 2016

Ålandsbanken vann fyra pris på D&AD Impact Awards

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
4.10.2016

Ålandsbanken vann fyra pris på D&AD Impact Awards

Ålandsbanken vann fyra pris på D&AD Impact Awards som anordnades den 28
september i New York. Ålandsbanken var det enda finska företaget som belönades
och med sina fyra pokaler det projekt som vann flest priser av alla.
Ålandsbanken vann silver i kategorin Communication & Interaction och brons i
kategorierna Financial Empowerement, Industry Evolution och Responsible
Production & Consumption. 

D&AD belönade Ålandsbanken för innovationen med Åland Index och Östersjökortet.
Med Åland Index kan kunden via sin nät- och mobilbank följa med vilken
koldioxidbelastning deras inköp medför. Åland Index erbjuder även kunden
möjligheten att gottgöra för sin miljöbelastning, till exempel genom donationer
till miljöprojekt. Åland Index kommer att kopplas till bankens bionedbrytbara
Östersjökort. 

-  Vi är stolta och glada för dessa priser och vi delar dem med våra
samarbetspartners som gjort projektet möjligt Prisen bevisar att Ålandsbankens
innovationskraft samt målmedvetna och långsiktiga miljöarbete uppskattas. Vi är
övertygade att den mätbarhet och användarvänlighet som Åland Index medför är
centralt för en mer miljömedveten konsumtion, säger Peter Wiklöf, vd på
Ålandsbanken. 

D&AD är en organisation som har belönat kreativa och unika projekt inom reklam
och design sedan 1963. D&AD Award:s symbol är de världskända pennformade
pokalerna. Tävlingen anses vara en av de mest prestigefyllda inom
kommunikationsvärlden och där även effekten av en hållbar utveckling bedöms. 

Tilläggsinformation:

D&AD, Impact Awards: http://www.dandadimpact.com/


Peter Wiklöf, vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn + 358 (0)40 512 7505


Ålandsbanken Abp
1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors.
Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer
genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens
omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 4,7 miljarder euro
och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.
www.alandsbanken.fi/sv 

Östersjöprojektet
Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1
300 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete.
Våra Miljökonton har varit grunden i att möjliggöra detta: årligen har banken
donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna
på Miljökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att
finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för
Östersjön. http://www.balticseaproject.org/