Skip to main content
10 Sep 2015
Press release

Ålandsbanken Kapitalförvaltning rekryterar Niklas Wellfelt

Niklas Wellfelt har 25 års branscherfarenhet med bakgrund från Erik Penser, Kaupthing Bank, Alfred Berg och Riksbanken. Niklas kommer närmast från tjänsten som analyschef på Remium.

”Ålandsbankens långsiktighet, höga kvalitet och nära samarbete med sina kunder tilltalar mig mycket. Jag ser med tillförsikt fram mot att fira Ålandsbankens 100-års jubileum 2019” säger Niklas Wellfelt som tillträder tjänsten som chef för Case & Analys inom ramen för Ålandsbankens kapitalförvaltning.

”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Niklas till Ålandsbanken säger Tony Karlström, Chef för Kapitalförvaltningen i Ålandsbanken.

- Niklas långa erfarenhet och breda kompetens kommer att stärka vårt arbete inom aktieförvaltning och aktiemäkleri och bidra till vår fina utveckling inom detta område”

Under 2015 har satsningen inom Ålandsbanken Kapitalförvaltning varit betydande i form av nya produkter och ny förvaltningsinriktning. Ålandsbanken har även under året rekryterat ett antal nya personer till Kapitalförvaltningen.

Mikael Rosell har under sommaren anställts som tf. Räntechef/Makrostrateg.

”Mikael har under de senaste tio åren arbetat i London på bl.a. Barclays och ABN Amro som räntestrateg/makroekonom kopplat till finansiella marknader. Han har även en bakgrund hos Riksbanken och Finansdepartementet.

”Vi är otroligt glada att kunna attrahera dessa kompetenta personer till Ålandsbanken, säger Stefan Gothenby, CIO Kapitalförvaltning”

Ytterligare information:

Tony Karlström, Chef Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Abp, tfn +358 204 291 173